www.schouwebcoins.dk

 

Indeks / Sitemap / Søgeside

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

HOME

 

 

A

Acceptabelt eksemplar (kvalitet 1)

Afrika - Salgslister for afrikanske land

Anvisningssalg ved Mønt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift

Artikler

Asien - Salgslister for asiatiske lande

Auktionskalender

Auktionsoversigt- Schou Web Coins aktive auktioner

Auktionsmenu - link til forside med oversigt over auktioner

Toppen af siden


B

Berøring af mønter

Bestillingsformular

Betaling ved køb

Blanketfejl

Blanketrevner

Blanketuvejr

Brochespor

Buklet

Toppen af siden


C

Christian III   - Udgivne mønter (1534-1536)

Christian III   - Salgsliste (1534-1536)

Christian IV   - Udgivne mønter (1588-1648)

Christian IV   - Salgsliste (1588-1648)

Christian V    - Udgivne mønter (1670-1699)

Christian V    - Salgsliste (1670-1699)

Christian VI   - Udgivne mønter (1730-1746)

Christian VI   - Salgsliste (1730-1746)

Christian VII  - Udgivne mønter (1766-1808)

Christian VII  - Salgsliste (1766-1808)

Christian VIII - Udgivne mønter (1839-1848)

Christian VIII - Salgsliste (1839-1848)

Christian IX   - Udgivne mønter (1863-1906)

Christian IX   - Salgsliste (1863-1906)

Christian X    - Udgivne mønter (1912-1947)

Christian X    - Salgsliste (1912-1947)

Copyright

Toppen af siden


D

Danmark - Salgsliste over danske mønter efter 1873

Danmark - Salgsliste over danske mønter før 1873

Den Glückborgske linie

Den Oldenborgske linie

Deo et Populo (Kong Christian VI)

Deus Refugium et Fiducia Mea (Kong Frederik II)

Diskussionsforum

Dobbeltpræg

Dominus Mihi Adiutor (Knog Frederik IV)

Dominus Providebit (Kong Frederik III)

Dårligt eksemplar (kvalitet 2)

Toppen af siden


E

Ejermærke

Engelsk version af Schou Web Coins

Erindringsmønt 200 krone - sølv

Euro - Design og udvikling

Euro - Detaljer om euro mønterne

Euro - Historien

Euro - Mønter

Euro - Sedler

Euro - Tidsterminer og tidsfrister

Euro - Værdien af euro mønterne

Europa - Salgslister for europæiske lande (dog ikke Skandinavien)

Toppen af siden


F

Fakta om danske mønter

Fladpræg

Fejl på mønter

Fejlfri mønt (kvalitet. 0)

Forbehold ved salg

Folkets kærlighed, min styrke (Kong Frederik VII)

Frederik II    - Udgivne mønter (1559-1588)

Frederik II    - Salgsliste (1559-1588)

Frederik III   - Udgivne mønter (1648-1670)

Frederik III   - Salgsliste (1648-1670)

Frederik IV   - Udgivne mønter (1699-1730)

Frederik IV   - Salgsliste (1699-1730)

Frederik V    - Udgivne mønter (1746-1766)

Frederik V    - Salgsliste (1746-1766)

Frederik VI   - Udgivne mønter (1808-1839)

Frederik VI   - Salgsliste (1808-1839)

Frederik VII  - Udgivne mønter (1848-1863)

Frederik VII  - Salgsliste (1848-1863)

Frederik VIII - Udgivne mønter (1906-1912)

Frederik VIII - Salgsliste (1906-1912)

Frederik IX   - Udgivne mønter (1947-1972)

Frederik IX   - Salgsliste (1947-1972)

Fromhed styrker rigerne (Kong Christian IV)

Fædrelandets kærlighed er min berømmelse (Kong Christian VII)

Toppen af siden


G

Garanti ved salg

Gloria Ex Amore Patriæ (Kong Christian VII)

Gode råd til samlere

Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke (Dronning Margrethe II)

Gud og den retfærdige Sag (Kong Frederik VI)

Gud og Fædrelandet (Kong Christian VIII)

Guldmøntfod

Gyldighed af mønter og sedler

Toppen af siden


H

Henvisninger

Herren er min hjælper (Kong Frederik VIII)

Herren vil råde (Kong Frederik III)

Herren være min hjælper (Kong Frederik IV)

Historiske data på mønter

Hit Statistik

Hugpibemærker

Hvad er det ?

Hvad er værd at samle på

Toppen af siden


I

Information om Euro mønter

Toppen af siden


J

Justérspor

Toppen af siden


K

Kantstød

Kommissionssalg

Konkurrence

Konserveringsgrader

Kontakt til Schou Web Coins

Krause

Kvalitetsangivelser

Kvalitetskrav bør stilles til samlingen

Toppen af siden


L

Levering af købte varer hos Schou Web Coins

Liebhaverliste

Links til websider om numismatik

Links til danske møntsamlerforeninger og møntklubber

Litteratur

Loddespor

Love tokens

Loven om ophavsret

Længden af omvekslingsperioden for Euro

 

Toppen af siden


M

Margrethe II - Regenter & Mønter (1972-

Margrethe II - Salgsliste (1972-

Med Gud for Danmark (Kong Frederik IX)

Med Gud for ære og ret (Kong Christian IX)

Med fromhed og retfærdighed (Kong Christian V)

Med klogskab og standhaftighed (Kong Frederik V)

Medaljepræg (M)

Medlemskaber af møntsamlerforeninger - Schou Web Coins

Meget dårligt eksemplar (kvalitet 3)

Meget pænt eksemplar (kvalitet 01)

Mein Hofnung zu Godt allein (Kong Frederik II)

Mellemøsten - Salgsliste over mønter fra Mellemøsten

Min Gud, mit land, min ære (Kong Christian X)

Min tro står til Gud alene (Kong Frederik II)

Monogrammer

Mønter med fejl

Toppen af siden


N

Noget slidt eksemplar (kvalitet 1-)

Nord Amerika - Salgsliste over nord amerikanske lande

Norden - Salgsliste med mønter fra Skandinavien (dog ikke Danmark)

Numismatisk Leksikon - Peter Flensborg

Nyheder

Toppen af siden


O

Opbevaring af mønter

Overpræg

Toppen af siden


P

Patina

Peter Flensborg - Numismatisk Leksikon 1996

Pietate et Justitia (Kong Christian V)

Planlægning af køb på auktioner

Planlægning af samlingen

Posttakster i Danmark og udlandet

Produktion af mønter

Profil for Schou Web Coins

Prudentia et Constantia (Kong Frederik V)

Pudsning af mønter

Pænt eksemplar (kvalitet 1+)

Toppen af siden


Q

Toppen af siden


R

R

RR

RRR

Regenter & Mønter i Danmark - Kronologi efter kongerækken

Regna Firmat Pietas (R F P) (Kong Christian IV)

Rensning af mønter

Rettede stempler

REX ELECTVS (Kong Christian IV)

Ridser

Romertal - lommeregner

Rytterpenge

Toppen af siden


S

S

Salgsliste - Danmark efter 1873

Salgsliste - Danmark før 1873

Salgsliste - Udlandet

Schou Web Coins

Sjældenhedsgrader

Ske Herrens Vilje (Kong Christian III)

Skrivefejl

Slidte stempler

Specialtilbud

Spes Mea Solus Deus (Kong Christian III)

Statistik over besøgende på Schou Web Coins

Steen Hartmann

Stempelglans (S)

Stempelrevner

Syd Amerika - Salgsliste over syd amerikanske lande

Toppen af siden


T

Tallerkenpræg

Tenens bredde

Tilladelse til anvendelse af tekster og billeder fra anden ejer

Tysk version af Schou Web Coins

Tyveri og forsikring af samling

Toppen af siden


U

Ucirkuleret

UNIK

Toppen af siden


V

Valutakurser

Vejrligets indflydelser på mønter

Vekselkurser

Viden om mønter - Numismatik

Vurdering af mønter

Toppen af siden


W

Webmaster

World Grading System

Toppen af siden


X

Toppen af siden


Y

Toppen af siden


Z

Zu Godt mein Trost Allein (Kong Christian III)

Toppen af siden


Æ

Toppen af siden


Ø

Toppen af siden


Å

Toppen af siden