www.schouwebcoins.dk

Euro mønter 2002

 

 

Billeder & information om hver Eurozone land
 

€ = Euro

 

Eurozone lande og deres mønter.

 

 

  

Billeder af Eurozone sedler

 

Euro sedler

 

Generelt om Euro mønterne
Der er i alt 8 forskellige euro møntværdier. Mønterne starter ved 2 og 1 euro, derefter 50, 20, 10, 5, 2 og 1 cent, samlet værdi er 3.88 euro.

Hvad er Euroen værd

Euroen er ca. 7,44 kr. værd, dvs. knap 7,50 kr. Danmark har en aftale med Den Europæiske Centralbank og eurolandene, der betyder, at der er et næsten fast omvekslingsforhold mellem kronen og euroen. Der er fastsat en centralkurs på 7,46038 og aftalt et udsvingsbånd på +/-2,25 pct. dvs. at kronen kan svinge indenfor intervallet 7,29 kr. og 7,63 kr. for 1 euro. Kommer kursen udenfor dette bånd er Nationalbanken forpligtet til at købe eller sælge kr. indtil kursen igen ligger indenfor båndet. Kronen har igennem længere tid ligget meget tæt op af centralkursen.

Mens den mindste mønt, 1 eurocent, svarer til knap 7,5 øre, svarer den største mønt, 2 euroen, til knap 15 kr. Den mindste seddel er en 5 euroseddel, der svarer til omkring 37,25 kr., og den største euroseddel, 500 eurosedlen, svarer til omkring 3.725 kr.

Selvom eurolandene har fået samme valuta, bliver priserne på varerne ikke ens. Ligesom der var forskellige priser på varerne i eurolandene før de fik fælles valuta, vil der også her efter den 1. januar 2002 være forskellige priser.

 

Det fælles design på bagsiden af euro mønterne
Hver euro mønt bærer det samme europæiske "ansigt" på deres bagside.
På forsiden af mønterne, har hver medlemsland dekoreret deres mønter med egne motiver. Uanset hvilket motiv mønterne bærer, kan de anvendes i hvilket som helst land indenfor Eurozonen. Flere lande udenfor Eurozonen har allerede givet tilsagn om, at der også kan handles med euro i deres lande. Eksempelvis har Danmark meldt ud, at banker såvel som de fleste butikker vil modtage euro, men man skal være opmærksom på, at der kun kan gives tilbage i danske kroner. Det er altså muligt for en tysker, at købe i Italien med en spansk euro.

Udvælgelsesprocessen af designet
Hver medlemsland fik muligheden for at indsende 3 forskellige ønskelige design, idet designene skulle sigte mod emnerne, det arkitektoniske og ornamentale, mål og idealer i den europæiske union samt europæisk personlighed.. 36 komplette serier blev tilsendt komiteen hvor de efterfølgende gennemgik en udvælgelsesproces. 9 af de 36 blev offentliggjort i en officiel meningsmåling, før den endelig udvælgelse forgik. Designet på mønterne er altså valgt af befolkningerne i de 12 eurolande.

 

Symbolikken i designet
Designet på euro mønternes bagside repræsenterer et europakort imod en baggrund med tværgående linier. Linierne er påhæftet de 12 stjerne, der symboliserer de 12 euro medlemslande. 1,2 og 5-cent mønterne understreger europas placering i verdensbilledet. 10,20 og 50 cent repræsenterer unionen som en samling af nationer. 1 og 2 euro mønterne fremstiller et Europa uden landegrænser. De endelige designs blev besluttet af det Europæiske Råd ved et møde i Amsterdam i juni 1997.

 

Designer
Designeren af Euro mønternes bagside, er designeren Luc Luycx fra den Belgiske Kongelige Mønt.

Euro Symbolet
Det grafiske symbol for euro, ser ud som et E med to tydelige parallelle linier på tværs. Det græske bogstav EPSILON var inspirationskilden, idet der kunne drages paralleller til hele den Europæiske nation, via E som i Europa. De to parallelle linier i euro symbolet, repræsenterer den stabilitet euro tilsikrer i fremtiden. Den officielle forkortelse af euro er EUR. Denne forkortelse, er blevet registreret hos International Standards Organisation (ISO), og vil blive brugt til al handel, forretningsvirksomhed og kommerciel brug. Dette sker nøjagtigt som FRF (French franc.), DEM (Deutschmark) etc. tidligere er blevet brugt.

De 12 Euro Zone medlemmer
12 medlemslande der har deltaget i samarbejdet om euroen siden 1. Januar 1999:

 • Belgien / België / Belgique
 • Tyskland / Deutschland / Germany
 • Spanien / España / Spain
 • Frankrig / Frankrieg / France
 • Grækenland / Greece / Hellas
 • Irland / Ireland / Eire
 • Italien / Italia / Italy
 • Luxemburg / Luxembourg

 • Holland / Nederland / Netherlands

 • Østrig / Österreich / Austria

 • Portugal

 • Finland / Suomi / Finland

Hvad er historien om euroen

Euroen er en del af Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU. ØMUen indebærer derudover en fælles penge- og valutapolitik, Den Europæiske Centralbank (ECB) og et samarbejde om den økonomiske politik. ØMUen består af tre faser.

Første fase startede den 1. juli 1990 og indebar blandt andet, at landene skulle samordne deres økonomiske politik bedre, og at de skulle deltage i det daværende EMS-samarbejde.

Anden fase startede den 1. januar 1994. Det Europæiske Monetære Institut (senere ECB) blev oprettet, der skulle gennemføres frie kapitalbevægelser mellem landene, og landene skulle opfylde en række økonomiske krav - de såkaldte konvergenskriterier.

Tredje og sidste fase startede 1. januar 1999 med fastlåsning af valutakurserne og indførelse af euroen som kontopenge (elektronisk valuta), oprettelse af ECB og indførelse af en fælles penge- og valutapolitik. Da euroen den 1. januar 2002 erstattede de nationale mønter og sedler, og disse derefter gradvist udgår af cirkulationen, er 3. fase gennemført. Danmark deltager kun i ØMUens 1. og 2. fase.

Baggrunden for udviklingen frem mod en fælles valuta er både politisk og økonomisk. Efter Europas mange krige var det vigtigt at sikre, at der ikke igen opstod spændinger mellem Frankrig og Tyskland. Der er gennem tiden gjort flere forsøg på at skabe et valutasamarbejde (EMS, Slange etc.). Arbejdet omkring det indre marked gjorde igen ideen om en fælles valuta aktuel, idet en fælles valuta ville lette handlen mellem landene.

I 1992 blev der underskrevet en ny traktat i Maastricht, der indeholdt de nødvendige ændringer til Rom-traktaten for at kunne gennemføre et tættere økonomiske samarbejde og en fælles valuta. Maastricht-traktaten udgør det juridiske grundlag for ØMUens 2. og 3. fase. I 1993 blev Maastricht-traktaten endelig vedtaget sammen med de fire danske forbehold. Det ene forbehold betød netop, at Danmark ikke deltager i ØMUens 3. fase.

Den 28. september 2000 stemte et flertal af danskere nej til at ophæve forbeholdet om deltagelse i ØMUens 3. fase og dermed til, at Danmark kunne indføre euroen som national valuta.

 

Tidsterminerne
Den 1. Januar 1999 - Euroen blev erklæret som handelsmønt på papiret sammen med de enkelte deltagerlandes  egne mønter.
Den 1. Januar 2002 - De enkelte eurolande udgav egne mønter, sedler blev udgivet fælles.
Den 1. Juli 2002 (Senest) - Individuelle mønter fra de enkelte medlemslande forsvandt helt fra markedet. Det var egentligt forventet at tilbagetrækningen af de tidligere mønter ville gå hurtigere, men der blev givet en tidsfrist på op til 6 måneder.

 

Hvad er tidsfristen
Euroen blev officiel valuta i alle eurolande fra 1. januar 2002. Det betyder, at forretninger og restauranter vil opkræve betalinger i euro, og at pengeautomater vil udbetale eurosedler.

Da eurosedler og -mønter først blev sat i omløb fra den 1. januar 2002 kunne man i alle eurolande i en periode på op til ca. 2 måneder både anvende de gamle nationale valutaer og de nye eurosedler og -mønter. Forretningerne vil give tilbage i euro, selvom man betaler med gammel national valuta.

Reglerne for de enkelte lande er ikke helt ens. I de fleste lande kunne man anvende de nationale valutaer frem til den 28. februar 2002. Herefter bruges de nye eurosedler og -mønter.


I tabellen kan ses, hvor længe man kunne bruge de nationale sedler og mønter i forretningerne, samt hvor længe landenes pengeinstitutter veksler national valuta til euro.
 

Land

Valuta ophører som lovligt betalingsmiddel

Sidste dato for at veksle i nationale pengeinstitutter

 

Sidste frist for at veksle i nationale centralbanker

Belgien 28/2-2002 31/12-2002 Mønter: Ultimo 2004
Sedler: Ubegrænset
Tyskland 31/12-2001* 28/2-2002 Mønter: Ubegrænset
Sedler: Ubegrænset
Grækenland 28/2-2002 Fastsættes af penge- institutter selv Mønter: 2 år
Sedler: 10 år
Spanien 28/2-2002 30/6-2002 Mønter: Ubegrænset
Sedler: Ubegrænset
Frankrig 17/2-2002 30/6-2002 Mønter: Mindst 3 år
Sedler: 10 år
Irland 9/2-2002 Fastsættes af penge- institutter selv Mønter: Ubegrænset
Sedler: Ubegrænset
Italien 28/2-2002 Fastsættes af penge- institutter selv Mønter: 10 år
Sedler: 10 år
Luxembourg 28/2-2002 30/6-2002 Mønter: Ultimo 2004
Pengesedler: Ubegrænset
Holland 28/1-2002 31/12-2002 Mønter: 31/12-2006
Sedler:1/1-2032
Østrig 28/2-2002 Fastsættes af pengeinstitutter selv Mønter: Ubegrænset
Sedler: Ubegrænset
Portugal 28/2-2002 30/6-2002 Mønter: 31/12-2002
Sedler: 20 år
Finland 28/2-2002 Fastsættes af pengeinstitutter selv Mønter: 10 år
Sedler: 10 år
*Virksomheder og forretninger vil modtage tyske mark frem til 28/2-2002

Detaljer om euro mønterne

 

Pålyd

Diam

Tykk Vægt Form Farve Metallegering Rand

2 Euro

25.75

1.95

8.50

Rund

Ydre hvid

 Indre gul

Ydre: kobbernikkel

Indre 3 Lag:  Nikkel Messing, Nikkel, Nikkel Messing

Skrift, rillet

1 Euro

23.75

2.125

7.50

Rund

Ydre gul

Indre hvid

Ydre 3 Lag:  Nikkel Messing, Nikkel, Nikkel Messing

Indre: kobbernikkel

Afbrudte riller

50 Cent

24.25

1.88

7.80

Rund

Gul

"Nordisk Guld"

Formet som

små muslninger

20 Cent

22.25

1.63

5.74

Spansk blomst

Gul

"Nordisk Guld"

Glat

10 Cent

19.25

1.51

4.10

Rund

Gul

"Nordisk Guld"

Formet som

små muslinger

 

5 Cent

21.25

1.36

3.92

Rund

Rød

Kobber belagt stål

Glat

2 Cent

18.75

1.36

3.06

Rund

Rød

Kobber belagt stål

Fure

1 Cent

16.25

1.36

2.30

Rund

Rød

Kobber belagt stål

Glat

 

Noter til Tabel
Pålyd = Pålydende værdi.
Diam = Diameter i millimeter.
Tykk = Tykkelse (Dybde) i millimeter.
Vægt = Vægt i gram.
Legering = Metal kompositionen

toppen af siden