www.schouwebcoins.dk

 

Sjældenhedsgrader

 

Konserveringsgrader | Sjældenhedsgrader  | Mønter med fejl | Gode råd til samleren |

 

Kontakt Schou Web Coins

 

Der er aldrig lavet en fuldstændig optælling af samtlige sjældne mønter i private- og offentlige samlinger.

Sjældenhedsgraderne er derfor et udtryk for et skøn og kan derfor være behæftet med fejl. I SIEG's møntkatalog finder man følgende graderinger i rariteter, der er baseret på H.H. Schou's optællinger af mønter i et bestemt antal offentlige og private samlinger.

Da ikke alle samlinger har været kendt for H.H. Schou og efterfølgende skribenter og katalogproducenter, skal nedenstående raritetsangivelser tages med nogen forbehold. Det sker, at der med tiden dukker ukendte eksemplarer op, der imidlertid kan forårsage tvivl om raritetsangivelserne.

 

Med andre ord så er raritetsangivelser kun et udtryk for det antal mønter man har kendskab til, d.v.s. at der sagtens kan forefindes eksemplarer i private samlinger, der på et tidspunkt kommer til offentlighedens kendskab.

 

UNIK

Kun dette eksemplar kendt

RRR

2-3 kendte eksemplarer

RR

4-6 kendte eksemplarer

R

7-10 kendte eksemplarer

S

Sjældent til salg. Over 10 kendte eksemplarer, eller usikkerhed om stykkets antal.

 

 

Af andre sjældenhedsgrader kan nævnes Uno Barner Jensens (UBJ) fra hans bog om "Trankebarmønter 1620-1845". I bogen anfører UBJ nednestående sjældenhedsgrader. UBJ tager med god rette forbehold i hans angivelser, idet som han skriver i bogen; "Da en væsentlig del af Trankebarmønterne handles uden om de offentlige auktioner, er det ikke muligt at få information om nyfremkomne eksemplarer. Dette er med til at give usikkerhed om antallet af kendte mønter".

 
     

R7

ca. 1-5 eksemplarer kendt

R5

ca. 6-25 eksemplarer kendt

R3

ca. 26-100 eksemplarer kendt

R

ca. 101-200 eksemplarer kendt

N

ca. 201- + eksemplarer kendt

     
 

Som eksempel på kendskab til nye mønter, der ikke har indgået i en sjældenhedsvurdering, og dermed skal registreres kan læses i den artikel.