www.schouwebcoins.dk

 

Konserveringsgrader

 

Konserveringsgrader | Sjældenhedsgrader  | Mønter med fejl | Gode råd til samleren |

 

Kontakt Schou Web Coins

 

Ved kvalitetsvurdering af mønter, er der en del faktorer der spiller ind. Mønter slides ikke ens, og derfor kan der opstå uenighed vedrørende vurderingen af mønten. Det er en god ide, at gøre sig klart, hvor slidtage af netop den type mønt, der ønskes vurderet optræder. Der skal ikke herske tvivl om, at jo længere og mere grundigere kendskab man har til de enkelte mønttyper, des tættere kommer man på en reel vurdering af mønten.

SIEGs møntkatalog giver gode retningslinier for mønters konserveringsgrader.

 

Nedenstående tabel viser "World Gradings". De danske konserveringsgrader er uddybet under tabellen.

 

Kilde: Krause 2000

USA

U.S.A

Danmark

Danmark

Finland

Finland

Frankrig

Frankrig

German version comming up soon !

Tyskland

Italien

Norge

Norge

Holland

Holland

Portugal

Portugal

Sverige

Sverige

Proof-A   M/S 00 FB Flan Bruni PP Polierte Platte FS Fondo Specchio  M Proef - Polerad
Mint State MS M/0                
Perfect Uncirculated MS-70                  
Choice Uncirculated MS-65 0/M                
Uncirculated MS-60 0 0 FDC Fleur de Coin

STG Stempel-

glantz

FDC Fior di Conio  0 FDC Fleur de Coin Soerba 0
Choice about Uncirculated AU-55 0/01                
About Uncirculated AU-50                  
Choice Extremely Fine EF-45 01/0                
Extremely Fine Ef-40 01 01 SUP Superbe VZ Verzüglich SPL Splendido  01 Pr. Prachtig Bela 01
Choice Very Fine VF-30                  
Very Fine VF-20 1+ 1+ TTB Très Très beau SS Sehr Schön BB Bellissimo  1+ Z.f. Zeer Fraai MBC 1+
Fine F-12 1 1 TB Très bèau S Schön MB Molto Bello  1 Fr. Fraai BC 1
Very Good VG-8 1- 1?  B Beau S.G.E Sehr gut erhalten B Bello  1- Z.g. Zeer goed MREG 1-
Good G-4 2 2 TBC Très Bien Conservée G.E. Gut erhalten  2 G REG 2
Poor AG-3 3 3 BC Bien Conservée Gering erhalten -  3 - MC -

Nedenstående retningslinier er et uddrag fra SIEGs møntkatalog vedrørende mønters konserveringsgrader. Betegnelserne og forklaringerne giver dog ikke en fuldstændig sikker vurdering, idet kendskabet til den enkelte mønt og årstal vejer tungt.

M

Medaljepræg

En perfekt mønt med spejlblank overflade, slået med helt nye og polerede stempler.

 

S

Stempelglans

En perfekt ucirkuleret mønt med en meget pæn overflade, "stempelglans", den har dog ikke så spejlblank en overflade som ovennævnte medaljepræg. Den må være "håndplukket", det vil sige, at den ikke må have småridser og -hak, som normalt fremkommer ved udmøntning og transport.

 

0

Fejlfri

Mønten har ikke været i cirkulation og er med fuldt møntskær, som med tiden kan blive en naturlig patina. Den skal være præget med gode stempler. Hvis mønten er præget med slidte stempler, bliver den "flad og uskarp". Den kan dog have enkelte småridser eller -hak, der er fremkommet under udmøntning og transport. Såfremt mønten skal være helt uden småridser, "håndplukket", må der betales en højere pris.

 

01

Meget pænt eksemplar

Ingen definitive tegn på slidtage, men med en mindre tiltalende overflade end hos den ucirkulerede mønt. Møntskæret kun delvist forsvundet.

 

1+

Pænt eksemplar

Mønten viser på de højeste punkter tegn på slidtage efter at have været i cirkulation. Møntskæret helt forsvundet.

 

1

Acceptabelt eksemplar

Mønten viser overalt tegn på at have været i cirkulation, alle detaljer ses dog stadig klart og giver mønten et acceptabelt udseende.

 

1-

Noget slidt eksemplar

De fleste af møntens detaljer er på det nærmeste fladslidte uden dog at mangle helt.

 

2

Dårligt eksemplar.

Alle detaljer og bogstaver er helt fladslidte, møntens ophøjede kan ligesom flere af de førnævnte detaljer og bogstaver, mangle helt eller delvist grundet slidtage. Med mindre en mønt er meget sjælden og ikke kan erhverves i bedre kvalitet, kan det ikke anbefales, at samle mønter i kvalitet 2 og dårligere.

 

3

Meget dårligt eksemplar

En mønt der er så slidt og medtaget, at den kun med nød lader sig identificere med hensyn til type, datering og værdiangivelse.

Supplerende oplysninger om kvalitetsbetegnelser i auktionskataloger og salgslister.

1+/01

Angiver normalt, at møntens forside (avers) er +1, og dens bagside (revers) er 01. Enkelte firmaer bruger dog denne skrivemåde for at angive en mellemgrad mellem +1 og 01, disse firmaer bruger +1)(01 til angivelse af forskellige kvalitet af forside og bagside.

 
1+01

Angiver normalt en mellemgrad, hvor mønten er bedre end +1 uden dog at være 01.

 

(01)

Angiver at mønten har en eller anden skade, dette kan være ridser, renset, pudset, kantskade (ks), perforeret (perf.), brochespor (brsp.), loddespor (ldsp.), være hængt (vh), være bøjet (vb) eller været indfattet (vf).

toppen af siden