www.schouwebcoins.dk

 

Viden om mønter - Artikler

 

Artikler | Litteratur | Nyheder | Henvisninger | Auktionskalender |

 

 Storanvisningssalg den 03. marts 2002

i Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift

 

Søndag den 03. marts 2002, havde Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift inviteret medlemmer såvel som kommende medlemmer til det hidtil største anvisningssalg i foreningens historie. Der var forud for storanvisningen udsendt medlemsblad nr. 298 af marts 2002, 30. årgang med en auktionsliste indeholdende ikke mindre end 810 numre. Der var ikke bare tale om det største antal lots hidtil, men også den højeste opråbspris i foreningens historie.

Den samlede opråbspris beløb sig til små kr. 450.000, så det var spændende om storanvisningssalget ville runde den halve million efter dagens afslutning.


Forud for selve anvisningssalget var der budt til eftersyn og interesserede bydere kunne således møde op forud for anvisningssalget i tidsrummet kl. 0800 - 1145.

Der var allerede fra morgenstunden besøgende og igennem hele morgenen samt op af formiddagen, steg antallet støt og roligt.

I løbet af formiddagen blev der imidlertid trængsel i det lille eftersynslokale og flere valgte at trække ind i anvisningssalen, hvor selve anvisningssalget skulle forestå.

 

Foto til højre: Eftersynslokalet med 810 lots. Til højre i billedet, ses MMAS kasserer Niels Ole Dahl, der viser lots frem til interesseret byder. 


Foreningen havde sørget for kaffe og kage samt høflig selvbetjening og der var god mulighed for at tale om de interessante lots i såvel eftersynslokalet som anvisningssalen.

 

Foto til venstre: MMAS kasserer Niels Ole Dahl foran montret med de mest værdifulde lots. Heriblandt kan nævnes (Margrethe I) Hvid, Ribe, lidt svag, men alt kan læses, sjælden, vægt 1,144 gram. Ca. år 1380. Mønten var på forhånd udråbt til en af de mest interessante og havde således en anvisningspris på kr. 2500,-. Mønten blev solgt for kr. 14.000,-.


Eftersynslokalet var præget af stilhed og det kunne tydeligt mærkes, at tiden gik med at se på de mønter, der hjemmefra var markeret i medlemsbladet. Flere bydere gennemgik da også mønterne i eftersynslokalet op til flere gange, for at være sikker på, at der ikke var mønter, der var smuttet forbi det trænede øje.

 

Foto til højre: Lots var forud for anvisningssalget placeret systematisk i træbakker, der gjorde det let at finde mønterne udfra medlemsbladet. Der var rig lejlighed til at se mønterne og god mulighed for at få et mere detaljeret syn igennem lup.


Anvisningssalgets 810 lots var en stor mundfuld og det kunne således også mærkes på både ryg og ben. Skulle alle mønter gennemgås og endda op til flere gange, krævede det for det første stor tålmodighed, men også en godt sæt bentøj.

 

Foto til venstre: Enkelte bydere havde ligefrem valgt at sætte sig ved mønterne, da turen igennem alle 810 lots var lang.

 

Mønt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift

www.mmas.dk


Anvisningssalget foregik i en tilstødende sal, der stortset var fyldt op af såvel seddel-, medalje, litteratur- og møntinteresserede samlere. Udover de fremmødte, kunne der tælles over 300 brevbude, indsendt enten via e-mail eller brev til foreningen forud for anvisningssalget. 

 

Foto til højre: Anvisningssalget startede kl. 1200. Første pause i anvisningssalget var efter godt 1½ time ved nr. 350. Der var efterfølgende en lille pause på 5-10 minutter senere under opråbene. Anvisningssalget stoppede tæt på kl. 1600, hvorefter bydere afregnede dagens køb.


Blandt de mange interessante lots, nævnes herunder nogle af de dyreste og sjældneste der blev solgt:

 

Lot.   64: Margrethe I, Hvid ca. 1380 1 - solgt til kr. 14.000,- (S)

Lot. 194: ½ Specie, ru. SI.181,S.44 1+ - solgt til kr. 10.000.-

Lot. 509: 2 krone 1624, SI.88,S.30 1+  - solgt til kr. 11.600,-

Lot. 569: 1/4 Specie 1623 SI.179 1 - solgt til kr. 11.000,- (S)

 

Foto til venstre: Lot 746: Specie, Glückstadt 1623 med anvisningspris på kr. 12.000,- blev ikke solgt, hvorimod lot 747: 1 krone, Ebenezer 1659 blev solgt for anvisningsprisen på kr. 4500,-.


Storanvisningen afsluttedes ca. kl. 1600, hvorefter afregningen af de enkelte bydere påbegyndte. Der var således en stor kø foran bordene, hvor formand for MMAS Henning Mogensen og kasserer Niels Ole Dahl tog imod betaling af de enkelte lots.

Der sporedes en hvis tilfredshed iblandt medlemmerne i MMAS, idet flere gik derfra med interessante mønter, der nok skal pryde samlingerne derhjemme. Det samlede salg udgjorde efter optælling godt kr. 400.000,-

   

På vegne af opmødte samlere, skal der hermed lyde et tak

for et velgennemført storanvisningssalg ved

Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift

den 03. marts 2002

  

med samlerhilsner

  

Schou Web Coins

  

NB. Foto samt tekst © Copyright Schou Web Coins. Gengivelse af foto og tekst kan ske med tilladelse af MMAS samt Schou Web Coins.  


      

toppen af siden