www.schouwebcoins.dk

 

Velkommen til Schou Web Coins

 

Schou Web Coins præsenteredes første gang på Internettet den 16. december 2000. Schou Web Coins introducerede fra 1. juli 2001 et helt nyt og mere brugervenligt design, der gør det lettere at besøge auktioner og anvende de forskellige numismatiske services. Tælleren over besøgende startede den 1. juli 2001.

 

Schou Web Coins tilbyder adgang til Nordens og USA's største online møntauktioner ved kun et klik. Udover adgang til auktionerne, kan Schou Web Coins byde på et varierende udbud af forskellige services. Besøg f.eks linket "Regenter & mønter" og få en hurtig oversigt med billeder af udgivne danske mønter de sidste 1000 år. Schou Web Coins tilbyder endvidere en meget stor linksamling af numismatiske sider, såvel danske som udenlandske.

 

Under - Viden om mønter - findes de grundlæggende informationer om det at samle mønter. Afsnittet er opbygget som vejledning til samlere, igennem faktiske informationer, artikler og litteraturhenvisninger. Der vil med tiden blive oprettet en litteraturoversigt over numismatiske opslagsværker og skribenter.

 

I. januar 2002 introduceredes en billedrække og informationer om de 12 Eurolandes mønter og sedler. Den 1. april 2002 blev Auktionskalenderen offentliggjort.

 

Medio 2002 oprettede Schou Web Coins en service for møntsamlerforeninger, idet der tilbydes et Internet visitkort til de foreninger der ikke er synlige på Internettet. Det er gratis og kræver kun, at foreningen sender oplysninger om sig selv til Schou Web Coins.

 

Lidt om Schou Web Coins

 

Schou Web Coins er en privat webside, hvis formål er at skabe større kendskab til numismatik og derved bidrage til, at såvel samlere som sælgere, gives rig mulighed for at både købe og afsætte mønter via Internettet.

 

Schou Web Coins er medlem af forskellige møntsamlerforeninger og har gode kontakter til samlere i andre lande.

 

Schou Web Coins er ikke en mønthandel, men en public service hjemmeside (portal), der gerne hjælper med vejledning og formidling af kontakter imellem foreninger og samlere.

 

Schou Web Coins drives udelukkende af privat numismatisk interesse og understøttes således hverken af handlende eller andre erhvervsmæssige foretagender.

 

Informationer vedr. firmaer, auktionshuse, handlende, foreninger eller samlere på www.schouwebcoins.dk, stammer fra research på internettet, eller via henvendelser fra møntinteresserede. Schou Web Coins afgør suverænt hvem der optages som link på websiden.

 

 

 

Schou Web Coins

 

Enrico Schou