www.schouwebcoins.dk

   
 

Danmark Eksempler på mønter med fejl

 

England  Samples of coins with errors

 

Konserveringsgrader | Sjældenhedsgrader  | Mønter med fejl | Gode råd til samleren |

 

 

OPKØBES: Schou Web Coins opkøber gerne mønter med fejl. Kontakt kan ske via e-mail, idet foto af mønter gerne må medsendes. Besøg evt. linket "Mønter med fejl" for at se hvilken typer der søges. 

 

 

Blanketfejl:

 

Note:

2 skilling 1663, kv. 1+, Overskudsmateriale forekommer i mild grad. Møntmetallet er presset så hård, så der næsten er tale om fladpræg. Der er dannet overskud af metal uden for møntens normale præg.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Blanketrevner:

toppen af siden


Blanketuvejr:

 

Note:

4 Mark 1668, kv. 1-1+, På en del af Chr. VII's og Fr. VI's sølvmønter ses tit en mængde små sorte pletter. Disse pletter er især iøjenfaldne, hvis mønten er 01 eller bedre. Årsagen er ukendt, men det er noget normalt og medfødt.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Broschespor:

 

Note:

1 Speciedaler 1845, kv. 01. På møntens avers ses tydeligt mærker efter broche indfatninger. Mønten er meget pæn, men skæmmes tydeligt af de beskadigelser den er påført af gerningsmanden.  

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Buklet:

 

Note:

Chr. 4, 1 sk 1595, ELECTUS REX, Si. 19, S. 16, kval. 1+. Skillingen har tydelig bukning på tværs over midten.

(Kilde foto: Yahoo auktion 2002: Kurt Guldborg)

 

Note:

Fr. 2, 8 sk 1561 (Sjælden), kv. 1(+). Mønten er meget tynd og har derfor let ved at deformeres. 8 skillingen er tydeligvis forsøgt bukket, hvilket har forårsaget revner i mønten.

 

© Schou Web Coins 2002. Chr. IV 2 skilling 1603 (Holger Hede 79 A). Mønten ejes af Schou Web Coins og er købt af Kurt Guldborg Larsen den 03. februar 2002

Note:

Chr. 4, 2 sk 1603, kv. 1-1+. Mønten er meget tynd og har derfor let ved at deformeres. En meget typisk buklet.

(Kilde foto: Yahoo auktion 2002: Kurt Guldborg)

toppen af siden


Clashed Dies:

 
© Schou Web Coins 2002. 25 øre 1946 i kv. 0-01. (Holger Hede 25B). Mønten ejes af Schou Web Coins og er købt af Mads Smedman den 31. januar 2002.

Note:

25 øre 1946, kv. 01 med rest af spejlvendt "5" øverst på forsiden af mønten (billedet til højre). Over kronen i venstre yderste og mellemste midterbøjle ses "5". På møntens bagsiden (billedet til venstre) over "25", kan svagt antydes den øverste del af rigsæblet fra forsiden.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

 

 toppen af siden


Dobbeltpræg:

 

Note:

1 krone 1659, kv. 1+ . Mønten viser tydelige tegn på dobbeltpræg.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

 

toppen af siden


Ejermærker:

 

 

Note:

10 øre 1882, kv. 1+ med ejermærke i form af et usædvanligt flot monogram med bogstaverne "MA". I USA er denne form for fladslibning og dekorering ligefrem almindelig og mønterne går også under navnet "Lovetokens".

(Kilde foto: Schou Web Coins)

Note:

10 øre 1905, kv. 1++ med ejermærke i form af et usædvanligt flot monogram med bogstaverne "KB". Mønten har endvidere loddespor øverst på randen, som tegn på påloddet hængsel eller lignende.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Fladpræg:

 

Note:

4 Mark 1673, kv. 1+, Mønten er fladpræget på den midterste del omkring 5-tallet. Fladpræget udmærker sig ved at prægningen er utydelig. Mønten er en ganske pæn 1+, idet detaljer ses tydeligt, men enkelte områder virker utydelige. Der er altså ikke tale om slidtage, men muligvis skyldes fladpræget slidte stempler eller tynd blankette.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Hugpibemærker:

 

Note:

1 skilling 1722, kv. 1 med et meget tydeligt hugpibemærke. Mønten er fjernet med hugpibe - et rør der blev anvendt til at fjerne mønten fra tenen. Hugpibemærker bør ikke give anledning til prisreduktion.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Justérspor:

toppen af siden


Kantstød:

toppen af siden


Loddespor:

toppen af siden


Menneskelige fejl

toppen af siden


Overpræg:

 

Note:

Ludvig XIII 1690 og 1693, kv. 1+. Denne mønt er et perfekt eksemplar der meget tydeligt viser en overprægning. Bemærk at der er et årstal på begge sider af mønten og at randteksten er dobbelt. På møntens avers (forside) - se billedet tv., kan man ane toppen af parykken fra det tidligere præg.

(Kilde foto: Schou Web Coins)

toppen af siden


Patina:

 

Note:

Erindrings 2-krone 1888, kv. 01 med flot patina. Sølvmønter ses ofte anløbne, idet opbevaringsmetoder kan have forskellig indflydelse på hvordan mønten gennem årene løber an. Ovenstående mønt er således dækket af et jævnt lag patina, der ikke bør fjernes, men i stedet bevares. Evt. rengøring vil beskadige mønten.

(Kilde foto: Yahoo auktion: Kurt Guldborg)

toppen af siden


Rettede stempler:

toppen af siden


Ridser:

toppen af siden


Skrivefejl:

 

© Schou Web Coins 2002. Chr. IV 8 skilling 1608 - Skrivefejl. Mønten ejes af Schou Web Coins og er købt af Roskbear på Yahoo.dk auktionen den 26. maj 2002

Note:

Chr IV 8 skilling 1608, ses her med en skrivefejl i teksten SKILLING, der imidlertid er blevet til SKHLING. Det kan diskutteres om der er tale om en reel skrivefejl eller om der under prægningen har ligget et stykke metal, der således danner H'et. Endvidere er der også mulighed for en stempelfejl.  

(Kilde foto: Yahoo Auktion: Roskbear.)

  
© Frank Vedel (Yahoo Club Errarehumanumest) - All Rights Reserved. Schou Web Coins fik 23. februar 2002 tilladelse til at bringe Frank Vedel's foto's fra egen samling.

Note:

1 skilling 1771, er præget i perioden 1771-1785. Møntstederne var Altona, København og Kongsberg. Stempelskærerne var J.H. Wolff, J.E. Bauert og A. Lunde. Uanset prægeåret skulle alle stemplerne være med årstallet 1771, derfor er det eneste andet årstal der er udgivet 1779 en stempelskærefejl. Ovenstående eksempler er blot 4 ud af 27 typer jf. Frank Pedersen, numismatisk skribent og forfatter til den mest omfangsrige bog om 1 skillingen 1771.

(Kilde foto: Yahoo Club: Eerrarehumanumest ved Frank Vedel, samler af fejlmønter.)

toppen af siden


Slidte stempler:

toppen af siden


Stempelrevner:

 

© Schou Web Coins 2002. 25 øre 1948 i kv. 0-01. (Holger Hede 8B). Mønten ejes af Schou Web Coins og er købt af Mads Smedman den 31. januar 2002.

Note:

25 øre 1948, kv. 01 med lille stempelrevne på forsiden midt på højre bladranke og ud til kanten. På forsiden bærer mønten meget svage rester af præg fra anden mønt mellem krone og R og mellem F og R i monogrammet. På bagsiden ses meget svage spor af forsidemonogrammet.

(Kilde foto: Yahoo auktion 2002: Mads Smedman)

toppen af siden


Tallerkenpræg

 

© Schou Web Coins 2002. 25 øre 1920 i kv. 01. (Holger Hede 11). Mønten ejes af Schou Web Coins og er købt af Aksel Pedersen 21. februar 2002.

Note:

25 øre 1920, kv. 01. Mønten bærer tydelig tegn af mislykket prægning, idet blanketten ikke har ligget rigtigt i prægeringen. Der er med andre ord opstået et såkaldt tallerkenpræg

(Kilde foto: Yahoo auktion 2002: Aksel Pedersen)

toppen af siden


Tenens bredde:

toppen af siden


 

toppen af siden