www.schouwebcoins.dk

  

Viden om mønter - Artikler

 

Artikler | Litteratur | Nyheder | Henvisninger | Auktionskalender |

 


Erindringsmønt - 200 kroner i sølv

 

Udgivet i årene: 2004 - 2000 - 1997 - 1995 - 1995 - 1992 - 1990

 

Dronning Margrethes 60-års fødselsdag (2000)

 

 

I tråd med traditionen bliver Dronningens 60-års fødselsdag den 16. april 2000 markeret med udsendelse af to erindringsmønter – en 20-krone med samme størrelse og af samme materiale som den almindelige cirkulerende 20-krone og en større 200-krone præget i finsølv. 200-kronen bliver fremstillet i max. 60.000 eksemplarer og 20-kronen i ca. 1 mio eksemplarer.

Mønterne er udformet af billedhugger, professor Mogens Møller og fremstilles på Den Kgl. Mønt.

Motivet på forsiden er Dronningen vist i højrevendt profil. Bag Dronningen anes en stiliseret marguerit. Portrættet er placeret i en lille hulning i mønten, således at relieffet fremstår særlig højt.

På bagsiden ses en krone og en buket margueritter sammen med værdiangivelsen samt årene 1940 og 2000. Denne udgave af kronen blev anvendt på ½-, 1- og 2-kronerne fra perioden 1924-41.

 

Erindringsmønten i anledning af Dronning Margrethes 60-års fødselsdag 16. april 2000

 

af billedhugger, professor Mogens Møller

 

"At udføre Dronning Margrethe II's erindringsmønt har været en stor kunstnerisk udfordring større end jeg havde forventet, og jeg er i den forbindelse Dronningen stor tak skyldig for de meget kvalificerede, kunstneriske bemærkninger til mit arbejde.

En erindringsmønt rummer i et konstitutionelt monarki en af de højeste former for repræsentation.

Set i forhold til kunstudøvelse i almindelighed rummer denne opgave nogle særlige udfordringer.

I bredeste forstand beror sådanne udfordringer på at sammenflette form og indhold i en tid, hvor kunsten (med sin autonome status) er gledet fra repræsentationen – i en tid, hvor form og indhold er opdelt på en anden måde end i antikken.

I min egen produktion siden 1960'erne har jeg med stor interesse arbejdet med at fjerne og samle indhold og form i forhold til de vilkår, givne emner på forskellige planer sætter. For mig er udførelsen af erindringsmønten således en kærkommen lejlighed til på en særlig måde at bearbejde form og indhold til et optimalt udtryk, der åbner for og giver plads til betragterens egen fantasi. Erindringsmønten fordrer helt ud i sin folkelige karakter en form, der i sig selv rummer en vis grad af umiddelbar lighed med Dronningen.

Der findes for det første Dronningens egen opfattelse, dernæst det skøn, der på den ene eller den anden måde gennem tiden er opbygget og sluttelig billedhuggerens egen opfattelse. Bestræbelsen har været at føre disse tre billedopfattelser sammen. Der er endvidere to andre forhold. For det første skal erindringsmønten rent teknisk modelleres med en forskel på 0,17 mm målt fra møntens højeste til dens laveste plan, hvilket fordrer en perspektivering for at udtrykke portrættets plasticitet. For det andet skal der etableres en komposition som bærer og samler af portrættet.

Jeg havde det held at overvære indvielse af kunstneren Per Kirkebys museum i Aars, hvor Dronningen var æresgæst. Det, jeg ser, er følgende: Dronningen træder nogle trin ned til sin stol i den store aula på Aars Gymnasium, drejer og løfter hovedet for at hilse forsamlingen med et intenst blik."

 

Artiklen er venligst udlånt af Nationalbanken 1

 

opdateret 02. januar 2002


Kilder:

Nationalbanken, www.nationalbanken.dk


Note:

1 Tilladelse til at anvende tekst og billeder fra Nationalbanken.


Links til andre artikler:

Ingen


 

  

  toppen af siden