www.schouwebcoins.dk

 

Møntkvaliteter

 

Konserveringsgrader | Sjældenhedsgrader  | Mønter med fejl | Gode råd til samleren |

  

At samle mønter, handler for de fleste samlere om at skabe den komplette samling. Det er som regel målet at blive færdig med samlingen, men på forskellige niveauer. Hvis man skal samle mønter, må man stille sig nogle langsigtede og kortsigtede mål. At starte med at samle det hele bliver uoverskueligt og derfor tilrådes det at starte med enkeltserier og derefter udvide samlingen. Ovenstående nøgleord kan have stor betydning for hvordan man samler. Prisansættelserne i form af vurdering af mønter/ sedler er ofte afgørende for samlingens udseende og de fleste starter da også samlingen i den såkaldte normale kvalitet 1+. Under de enkelte links er angivet en række fagudtryk samt retningslinier, der kan hjælpe samleren til at kategorisere sin samling.

 

Under linket "Mønter med fejl" er der ud over en detaljeret beskrivelse af fejltyper, også eksempler på de enkelte typer fejl der kan forekomme på mønter.

 

OPKØBES: Schou Web Coins opkøber gerne mønter med fejl. Kontakt kan ske via e-mail, idet foto af mønter gerne må medsendes. Besøg evt. linket "Mønter med fejl" for at se hvilken typer der søges.