www.schouwebcoins.dk

 

Viden om mønter - Artikler

 

Artikler | Litteratur | Nyheder | Henvisninger | Auktionskalender |

 

 Storanvisningssalg den 06. oktober 2002

i Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift

 

Søndag den 06. oktober 2002, havde Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift igen inviteret samlere til det hidtil største anvisningssalg i foreningens historie. Der var forud for storanvisningen udsendt medlemsblad nr. 303 af oktober 2002, 30. årgang med en auktionsliste indeholdende det rekord store antal lots på 1067. Der var ikke bare tale om det største antal lots hidtil, men også den højeste opråbspris i foreningens historie.

Den samlede opråbspris beløb sig til kr. 552.290.


Traditionen tro åbnede eftersynslokalerne i Lokalcentret på Kongsgårdsvej 6 kl. 0800 og der var allerede fra morgenstunden en del fremmødte interesserede samlere. Eftersynet sluttede kl. 1200.

Det store antal lots betød, at der denne gang var mindre plads i eftersynslokalet, og som det kan ses på billedet var der meget trangt.

 

Foto til højre: Eftersynslokalet med 1067 lots. Forrest i billedet ses en stor del af den interessante litteratur. Der var blandt andet Sylloger fra forskellige lande samt litteratur om kurantmønter af J. Wilcke.


Mønterne var også denne gang placeret i møntbakker, der gjorde det let for de interesserede at se det store antal lots igennem.

Foto til venstre: Lots numrene fra 1 til 139 bestod primært af danske mønter, medaljer samt sedler, heriblandt lidt fra Færøerne og Grønland.

 


I løbet af morgenen og formiddagen blev eftersynslokalet fyldt, her ses dog endnu lidt plads, inden kl. 1000 hvor antallet af besøgende steg betragteligt.

Som noget nyt var der opstillet en stor bordlup med lys, hvor der var rig mulighed for at studere mønterne nærmere.

Foto til højre: I midten af rummet ses en del kasser med interessant litteratur. Yderst til højre den opstillede bordlup.


Selv som arrangør kan man have brug for at se nærmere på detaljerne ved de fine auktionsmaterialer. I de blå montre opbevaredes de dyreste effekter.

Foto til venstre: I forgrunden ses formanden for Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift, Henning Mogensen, i færd med at besigtige de dyreste af mønterne.


Af sikkerhedsmæssige årsager er de dyreste effekter låst inde i et montre. Der er altid en person fra foreningen, der kan være behjælpelig med at udtage de enkelte effekter til et nærmere kig.

Opråbspriserne på nogle af de dyreste mønter:

 

Lot 732: 1830 2 Frederik D'or SI.35 kv.01 kr. 15000

Lot 726: 1623 1/4 Specie, delvis flad SI.179. kv.1 kr. 12000

Lot 136: 1920 100 kr. seddel type 1, SI.109 kv. 1-1+ kr. 9500

Lot 985: 1646 ½ Specie, SI.92.3 kv. 1+ kr. 9500

Lot 829: 1874 20 kroner guld, kv. 01 kr. 8600

Lot 942: Harald Hen, patina, smuk HBG.1 kr. 8000

Lot 947: 1 øre, miniskygger kv. 0 kr. 8000

Lot 142: u/år Skil, Olav Engelbrektson NM.2 kv. 1+-01 kr. 8000

Lot 143: 1639 1/4 Specie, Schakenborg NM.84 kv. 1+ kr. 8000


Det er imidlertid ikke altid de dyreste effekter der tiltrækker samlere. Også de lidt mere specielle effekter havde stor interesse.

Foto til venstre: I forgrunden nederst til højre ses en lille samling medaljer. Der kan svagt anes et pibehoved, lot 1020. Pibehovedet havde påtrykt en 10 kroneseddel fra 1896. Et både meget sjovt og finurligt påfund.


Auktionssalen blev i løbet af dagen fyldt godt op. Billedet er taget ca. kl. 0900, imens de første samler har travlt med at se auktionslisten igennem. Som altid havde foreningen sørget for at de besøgende kunne få sig en kop kaffe og et stykke kage under gennemsynet.

Umiddelbart før auktionens start var der mulighed for at forsyne sig med kold kartoffelsalat og lune frikadeller til ganske fordelagtige priser.


Schou Web Coins anbefaler medlemskab af Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift.

 

Besøg websiden og anmod om medlemskab via formularen. Medlemskabet koster kr. 100 pr. år, til gengæld modtager man 10 medlemsblade, alle med auktionslister over spændende effekter på kommende auktioner.

 

Mönt- og Medaillesamler-

foreningen i Aarhus Stift


Udover et meget spændende udvalg af såvel mønter og medaljer, litteratur og andre numismatiske effekter på denne storauktion, var der udstillet effekter, der kommer på auktion til næste storauktion i marts 2003.

 

Foto til højre: I montren kunne man blandt andet se 17 stk. sceatta mønter fra hhv. Danmark, Irland, England herunder keltiske mønter.

Mønterne udstilles på Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stifts stand ved Antik- & Møntmessen den 18 - 20. oktober 2002 i Scandinavian Center Aarhus.


Der var stor interesse for de udstillede effekter, ikke mindst for den efterhånden meget omtalte Chr. IV - 1 hvid 1613 - med markeringen R.

 

Foto til venstre: I midten af billedet ses Henrik Lykkeberg, der sammen med Enrico Schou ( Schou Web Coins) blev valgt ind i Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stifts bestyrelsen ved Generalforsamlingen i september 2002.

Yderligere information kan erhverves via blå bog i medlemsblad nr. 304 og 305.


De udstillede effekter var endvidere 11 smukke medaljer, der alle kommer på auktion på en af de fremtidige auktioner i foreningen.

Foto til højre: Blandt medaljerne var Kongens majestætssegl præget som medalje i forgyldt tin, Galster 91. Medaljen måler 94 mm i diameter.

Henrik Kröyer 1870 i forsølvet bronze 79 mm i diameter.


Auktionen varede sammenlagt 5½ time, og de to indlagte pauser var da også tiltrængte for alle, ikke mindst for foreningens opråber Søren Seebach, der holdt stand igennem alle 1067 lots.

 

Foto til venstre: I forgrunden ses en af de Norske gæster, der havde valgt at overvære auktionen med egne øjne.

Traditionen tro blev de norske mønter solgt til høje priser.


Storanvisningen afsluttedes ca. kl. 1730, hvorefter afregningen af de enkelte bydere påbegyndte. Der var stor kø foran bordene, hvor formand Henning Mogensen beregnede og kasserer Niels Ole Dahl tog imod betaling af de enkelte lots.

Fakta om storauktionen ved Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift:

Den samlede opråbspris udgjorde kr. 552.290,-

Det samlede salg udgjorde efter optælling godt kr. 435.000,-

Der blev indgivet brevbud på kr. 345.000,- forud for auktionen.

 

Enrico Schou

 

 

Foto samt tekst © Copyright by Schou Web Coins. Gengivelse af foto og tekst kan ske med tilladelse af MMAS samt Schou Web Coins.  


      

toppen af siden