www.schouwebcoins.dk

 

MØNTKLUBBEN

K R O N E N

 

                           

 

 

 STIFTET DEN 11. JANUAR 1979.

 


Medlemsinformation


Mødedage

Foreningen holder møde den sidste mandag i hver måned. Undtaget er juni, juli og december. Se auktionskalenderen.

Mødelokale

Næsby Sognegård,  Bogensevej 92,  5270 Odense N.

Mødetid

kl. 18.45, lokalerne åbner.

kl. 19.00, eftersyn af anvisningsmateriale.

kl. 19.45, anvisningssalg.

Brevbud

Der kan afgives bud pr. brev, tlf. eller mail til Formanden eller Frede Hansen.

Materiale

Til anvisningssalg afleveres til Frede Hansen eller formanden.

Kontingent

P.t. 50,- kr. pr. år. Intet indmeldelsesgebyr


Foreningens bestyrelse


Formand Steen Hansen, Kolibrivænget 1, 5210 Odense NV 66 16 33 11  
Kasserer Johs. Johansen, Halfdanvænget 5, 5210 Odense NV 66 16 18 79  
Sekretær Jan Kristensen, Albanigade 59, 5000 Odense C 66 12 50 80  
Møntmester Frede Hansen, Hermelinløkken 64, 5210 Odense NV 65 94 13 35  send e-mail

Auktioner


Aktuel auktionsliste

Der kan forekomme ventetid, da auktionslisten foreligger i tabelformat...


Møntmesteren har ordet


MØNTKLUBBEN KRONEN er en forening af møntsamlere der mødes en gang om måneden i sæsonen til hyggeligt samvær om vores fælles interesse - at samle mønter.

På møderne afholdes auktion over medlemmers indleverede mønter og efter auktionen er der kaffe med brød til alle fremmødte (gratis). Et møde forløber typisk således:

 

Auktionsmaterialet er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.00. Ca. kl. 19.40 orienterer bestyrelsen om eventuelle nyheder af fælles interesse og der trækkes lod om mødepræmie(r) hvorefter auktionen afholdes. Efter auktionen drikkes kaffe og der afregnes hvad man har købt. Herefter er der frit slag med snak og bytte m.v. Der kan på møderne købes vand og øl.

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed med råd og vejledning så langt evnerne rækker og foreningen har et pænt bibliotek til rådighed for medlemmerne. Alt dette får man for det meget beskedne kontingent på i øjeblikket 50,- kr. pr. år.

 

Økonomien kan naturligvis ikke hænge sammen på dette grundlag og derfor har vi forskellige små lotterier i løbet af året. Foruden aktiviteterne har vi en del sponsorer som er flinke til at tegne annoncer i vort blad (auktionsliste) der bliver sendt ud til alle medlemmer før hvert møde, og sidst men ikke mindst afholdes hvert år i December et festligt  julemøde hvor vi hygger os med mange forsk. aktiviteter som de fremmødte medlemmer (med ledsager) deltager i.

Hvis du samler på mønter og er interesseret i at udveksle erfaringer med andre eller bare se hvad der foregår, er du velkommen på et møde som gæst. Det er ganske uforpligtende, men vi håber naturligvis at dette vil kunne medføre at du har lyst til at være medlem af vores forening.

 

Møntmesteren


Artikler fra medlemmerne


Kvalitetsvurderinger og priser, af Frede Hansen (15. oktober 2002)


 
 

 

 
 

Opdateret 25. januar 2004