www.schouwebcoins.dk

 

 
SKANDERBORG
MØNTSAMLERFORENING
Stiftet 9. januar 1973
 

 

 


Medlemsinformation


Mødedage

Foreningen holder møde den første onsdag i hver måned. Undtaget er juli og august måned. Se auktionskalenderen.

Mødelokale

Skanderborg Kulturhus.

Mødetid

Lokalerne åbnes kl. 19.00..

Brevbud

Brevbud skal afgives til foreningen senest 3 dage før anvisningssalget.

Brevbud skal indeholde nummer og max. pris på de lots, der bydes på samt navn og medlemsnummer.

Skanderborg Møntsamlerforening, Østerøgade 6, 8200 Århus N.

Brevbud kan også sendes via e-mail til følgende adresse skbmf@skbmf.dk .

Materiale

Kontakt foreningen for yderligere oplysninger om indlevering af materialer til anvisningssalg.

Kontingent

Kontingent for indeværende sæson er kr. 100 (for børn og unge under 16 år kr. 50).


Foreningens bestyrelse


Formand Herluf Wulff, Østerøgade 6, 8200 Århus N 86 16 64 16 send e-mail
Næstformand Jørgen Jespersen, Torstilgårdsvej 26, 8381 Mundelstrup 86 24 45 58  
Kasserer John Boserup Banetoften 4, 8660 Skanderborg 86 52 51 18  
Sekretær, Redaktør og Webmaster Jørn Bech, Helgasvej 20, 8660 Skanderborg  86 57 33 20 send e-mail
Best. medlem Gorm Larsen, Græsballe 10, 8660 Skanderborg 86 95 04 84  

Auktioner


Aktuel auktionsliste

Se foreningens hjemmeside på www.skbmf.dk


Formanden har ordet


Skanderborg Møntsamlerforenings tilblivelse

Dette tilbageblik er baseret på historiske fakta samt uddrag af foreningens protokol for perioden december 1972 til august 1975.

 

Begyndelsen

I slutningen af 60´erne og begyndelsen af 70´erne var der en usædvanlig stor interesse for numismatik i Danmark. På baggrund af denne store interesse blev der dannet en stribe af nye møntsamlerforeninger over det ganske land.

I Skanderborg var interessen ikke mindre så en kreds af personer satte i begyndelsen af november måned 1972 en annonce i det lokale ugeblad "Ugeavisen" med indbydelse til et indledende møde den 9. november 1972. Mødet foregik på det daværende "Carl af Rise". Initiativtagerne var J. H. Jacobsen, Oda Rasmussen og Mary Sonne Madsen.

På mødet, der gav uventet stor tilslutning, indledte J. H. Jacobsen med nogle strøtanker omkring mulighederne for at danne en klub eller forening. Mødedeltagerne blev dog hurtigt enige om, at der skulle nedsættes et udvalg, der kunne arbejde videre med dannelsen af en forening. Det nydannede udvalg bestod af: J. H. Jacobsen, Oda Rasmussen, Mary Sonne Madsen alle Skanderborg samt Egon Nielsen, Vrold og Niels E. Mortensen, Hørning. 41 interesserede betalte et indskud på 5 kr. hver til dækning af omkostninger ved det videre arbejde.

Efter en ny annonce i "Ugeavisen" blev der afholdt et nyt møde på "Carl af Rise" den 12. december 1972, hvor udvalget orienterede om dannelsen af en forening. Udvalget fik fuldmagt til at udarbejde lovforslag til foreningens vedtægter. Foreningens første "amerikanske lotteri" blev afholdt, og yderligere 6 interesserede tilmeldte sig til foreningen.

 

Den stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 9. januar 1973 på "Carl af Rise". Til mødet var formanden for Dansk Møntsamler Union (DMU), Gustav Asmussen, inviteret. Til dirigent blev valgt N. E. Mortensen. Efter en timelang debat blev foreningens love vedtaget. Disse love gælder også i dag med diverse ændringer, der er sket undervejs. Kontingentet i 1973 blev fastsat til 20 kr./år og 5 kr. i indskud en gang for alle. Til formand for foreningen blev valgt J. H. Jacobsen, der jo også var initiativtager. Øvrige medlemmer af bestyrelsen blev: Oda Rasmussen, Mary Sonne Madsen, N. E. Mortensen samt Eli Hansen.

Ved det første bestyrelsesmøde den 16. januar 1973 konstituerede den første bestyrelse sig således: Formand: J. H. Jacobsen, næstformand og sekretær: N. E. Mortensen, kasserer: Oda Rasmussen, øvrige medlemmer: Mary Sonne Madsen og Eli Hansen. På mødet blev der endvidere besluttet, at foreningens første aktivitet skulle være en auktion. Som bomærke for foreningen valgtes en 1 mark fra 1583, samme år som Skanderborg fik købstadsrettigheder. Bomærket blev senere ændret til en 1 skilling fra 1563 (læs om begrundelserne for valget senere i denne artikel).

Skanderborg Møntsamlerforening har altid været en aktiv forening, og allerede i det første år frem til generalforsamlingen i september måned 1973, blev der afholdt både foredrag og 5 auktioner. Samme år blev der af DMU udgivet en støttemedalje til fordel for den vulkanramte islandske ø Heimay. Foreningens medlemmer købte ca. 60 af disse medaljer.

Ved den første ordinære generalforsamling den 11. september 1973 fik foreningen ny formand, idet J. H. Jacobsen afgik efter eget ønske. Foreningens anden bestyrelse fik følgende udseende: Formand: Eli Hansen, Kasserer: Oda Rasmussen, sekretær: Niels Mortensen samt øvrige medlemmer: Jørgen Pøhlsgaard og Bent Schjoldager.

 

Foreningens blad "Møntbladet"

Frem til august 1975 hvor "Møntbladet" så dagens lys, havde foreningen afholdt en del foredragsaftner, og samtidig var der efterhånden auktion hver mødeaften. Det blev besluttet i bestyrelsen, at foreningen skulle forsøge sig med udgivelse af et møntblad.

Bladet er i skiftende indpakninger udgivet lige side. I forbindelse med jubilæet i år 2003, har vi i bestyrelsen besluttet at ændre en smule på bladets layout igen.

 

Skanderborg Møntsamlerforening byder nye som gamle medlemmer velkomne på vores foreningsmøde den første onsdag i hver måned.

 

Formanden


Artikler fra medlemmerne


Se foreningens websiden på www.skbmf.dk


 
 

 

 
 

Oprettet 17. august 2003