www.schouwebcoins.dk

 

 

Mönt- og Medaillesamler-

Foreningen i Aarhu# Stift.

Stiftet 26. September 1950.

 

Medlemsinformation


Mødedage

Foreningen holder møde den første tirsdag i hver måned. Undtaget er juli og august.

Se auktionskalenderen.

Storauktioner Foreningen afholder normalt storauktioner den første søndag i hhv. marts og oktober.

Mødelokale

Lokalcentret, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J

Mødetid

kl. 18.00, lokalerne åbner.

kl. 18.00, eftersyn af anvisningsmateriale.

kl. 19.45, anvisningssalg.

Brevbud

Der kan afgives bud pr. brev, tlf. eller mail til Kassereren Niels Ole Dahl, senest en dag før auktionen.

Materiale

Materialer til anvisningssalg afleveres til Søren Seebach på møderne eller kan indsendes pr. post (anbefalet) efter forudgående aftale. Indsendelse/ forvaring sker på indsenderens ansvar.

Kontingent

125,- kr. pr. år.

Webside www.mmas.dk kan bestyrelsesmedlemmerne kontaktes via e-mail.

Foreningens bestyrelse


Formand Henning Mogensen, Trige Centervej 34 st. th., 8380 Trige 86 23 18 68 Tlf.tid.: kl. 17-21
Kasserer Niels Ole Dahl, Møllevangen 46, 8585 Glesborg 86 38 67 16 Tlf.tid.: kl. 19-21
Møntmand Søren Seebach, Viborgvej 49 D, 8210 Århus V 86 15 12 28 20 65 12 28
Sekretær, Redaktør og Webmaster

 

Best. medlem

Jens F. Nørbech

-

-

Best. medlem

Henrik Lykkeberg

-

-


Auktioner


Aktuel auktionsliste

Der kan forekomme ventetid, da auktionslisterne kan være lange.


Formanden har ordet


MÖNT- OG MEDAILLESAMLERFORENINGEN I AARHUS STIFT -  er en forening af mønt- og medaillesamlere der mødes den første tirsdag i hver måned, på nær i juli og august. Foreningen er stiftet den 26. september 1950 i Aarhus og bomærket er forsiden af en penning slået i Aarhus under Hardeknud (1035-42).

Møderne starter traditionelt med at medlemmerne møder op i tidsrummet 1800 - 1900, hvor eftersyn af medlemmerne indleverede effekter foregår. I løbet af aftenen inden anvisningssalget starter, er der god tid til at få en snak og evt. et bytte medlemmerne imellem. Der er normalt ca. 400 - 600 lots på anvisningslisterne hver måned, hvor der derimod tilstræbes at nå ca. 800 lots til storauktionerne. På storauktionerne findes normalt de lidt dyrere materialer.

 

Anvisningssalget starter kl. 2000 og varer ca. 1 - 2 timer afhængigt af antallet af lots. Der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i løbet af hele aftenen.

 

Foreningen inviterer lejlighedsvis foredragsholdere på mødeaftenerne og foreningen deltager aktivt i foredragsvirksomhed ved diverse arrangementer i Aarhus og omegn. Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift er repræsenteret ved de lokale møntmesser, ligesom flere af foreningens medlemmer kan findes på landsdækkende offentlige auktioner.

 

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed med råd og vejledning og foreningen har udover et pænt bibliotek til rådighed for medlemmerne også en ganske pæn samling af betalingsmidler anvendt i Aarhus igennem tiderne.

 

Mönt- og Medaillesamlerforeningen i Aarhus Stift udsender årligt 10 medlemsblade, indeholdende auktionslister, artikler og praktiske informationer forud for møder eller arrangementer eksternt. Det er i foreningens interesse, at medlemmerne deltager aktivt i indlevering af såvel effekter til auktionerne, men også artikler til medlemsbladet - det er dog ikke noget krav for at blive medlem.

 

Et medlemskab i Mönt- og Medaillesamlerforeningen koster kr. 125,- årligt, der betales til kassereren. For at kunne byde på foreningens auktioner, skal medlemskabet oprettes mindste 24 timer før auktionens start. Dog skal brevbydere have indløst medlemskab 3 dage inden auktionens start.

 

Salgssalæret er blandt landets laveste, idet sælger betaler 10 % af hammerslagsprisen inkl. moms, dog er der et maksimumsalær på kr. 500,- pr. lot for sælgeren. Køber betaler hammerslagsprisen ved den pågældende auktion.

 

Hvis du samler på mønter, sedler, litteratur, medaljer, ordener, telegrammer, postkort, rabatmærker, forskellige tegn, poletter og betalingsmidler og er du interesseret i at udveksle erfaringer med andre eller bare se hvad der foregår, er du velkommen på et møde som gæst. Det er ganske uforpligtende, men vi håber naturligvis at dette vil kunne medføre at du har lyst til at være medlem af vores forening.

 

Formanden


Artikler fra medlemmerne


Der er for tiden ingen artikler fra medlemmerne. Kontakt foreningens formand for tilsendelse af medlemsbladet.


 
 

 

 
 

Opdateret 08. november 2002