www.schouwebcoins.dk

 


Medlemsinformation


Mødedage

Foreningen holder møde den 2. torsdag. Undtaget er juni, juli og august. Se auktionskalenderen.

Mødelokale

Grenå Kulturhus, Kærvej, 8500 Grenå.

Mødetid

kl. 18.30, eftersyn af anvisningsmateriale.

kl. 19.30, auktion.

Brevbud

Der kan afgives bud pr. brev, tlf. eller mail til Kassereren seneste onsdagen før auktionensdagen..

Materiale

Materialer til anvisningssalg afleveres til Kassereren.

Kontingent

Voksne kr. 100,-/ Juniorer kr. 50,- pr. år.


Foreningens bestyrelse


Formand

Sonja Jensen, Huldremosevej 18, 8586 Ørum Djurs

86 38 11 04

 

Kasserer & Møntmand

Preben Skaarup, Anemonevej 12, 8500 Grenå

86 32 61 39

 send e-mail

Best. medlem

Birthe Kristensen

 

 

Best. medlem

Lars de Neergaard

 

 

Best. medlem

Bent Johansen

 

 


Auktioner


Kontakt møntmanden via ovenstående e-mail, for at få tilsendt aktuel auktionsliste.


Kassereren har ordet


DJURSLANDS MØNTFORENING er stiftet den 18. november 1969. Bomærket for foreningen er en Valdemar II Sejr mønt fra Grenå-fundet i Ågade i år 1910 . Mønten blev under udgravninger til gasledninger fundet sammen med 12006 andre mønter nedlagt i en lerkrukke. Mønterne er fra Valdemarernes tid, og skatten må derfor være nedlagt omkring år 1230. En mere detaljeret beskrivelse af mønten findes i de numismatiske værker Galster 9 / Hauberg 9 fra Valdemar II Sejr.

På møderne afholdes auktion over medlemmers indleverede mønter. Auktionsmaterialet er fremlagt til eftersyn fra kl. 18.30 i Kulturhuset. Kl. 19.30 starter auktionen. Forud for og efter auktionen drikkes kaffe, hvor der er mulighed for en snak medlemmer iblandt samt bytning af mønter m.m.

 

Forud for hvert møde, får medlemmerne tilsendt klubbladet indeholdende auktionsliste. Foreningen tilstræber at der er minimum ca. 150 lots pr. auktion, idet der udover mønter også kan forefindes sedler, litteratur, medaljer, ordener, telegrammer, postkort, rabatmærker, forskellige tegn, poletter og betalingsmidler.

 

Djurslands Møntforening har en af landets billigste salærer, idet det kun koster kr. 2,- for såvel sælger som køber pr. lot. Foreningen tilbyder gratis prøvemedlemsskab og evt. interesserede kan henvende sig til foreningens formand Sonja Jensen via ovenstående telefonnummer.

 

Hvis du samler på mønter og er interesseret i at udveksle erfaringer med andre eller bare se hvad der foregår, er du velkommen på et møde som gæst. Det er ganske uforpligtende, men vi håber naturligvis at dette vil kunne medføre at du har lyst til at være medlem af vores forening.

 

Kassereren


Artikler fra medlemmerne


Der er på tiden ingen artikler fra medlemmer.


 
 

 

 
 

Opdateret 06. november 2002